Βοήθεια
Αρχική Σελίδα

/

Kato Platres

/

Ακίνητα

/

For sale land at Kato Platres Village

For sale land at Kato Platres Village

€67,000.00

For sale land at Kato Platres 6000 sq.m, on main road , provide electricity  € 67.000 . Facilitate market with 30% deposit and pay off until four years without banking.
Πωλείται οικόπεδο στην Κάτω Πλάτρες 6000 τμ, σε κεντρικό δρόμο, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας € 67.000. Διευκόλυνση της αγοράς με 30% προκαταβολή και να εξοφλήσει μέχρι τέσσερα χρόνια χωρίς τραπεζική.
Tel. 99214272 (english) Tel. 99625560 (greek)
...Read more
Kato Platres

+357*****560

Call seller