Βοήθεια
Αρχική Σελίδα

/

Kato Platres

/

Ακίνητα

/

For sale land at Kato Platres Village

For sale land at Kato Platres Village

€26,000.00

Land for sale in Kato Platres 4000 sq.m. € 26.000. Facilitate market with 30% deposit and pay off up to four years without banking.
Πωλείται οικόπεδο στην Κάτω Πλάτρες 4000 τ.μ. € 26.000. Διευκόλυνση της αγοράς με 30% προκαταβολή και να εξοφλήσει μέχρι τέσσερα χρόνια χωρίς τραπεζική.
Tel. 99214272 (english)
Tel. 99625560 (ελληνικά)
...Read more
Kato Platres

+357*****560

Call seller