Βοήθεια
Αρχική Σελίδα

/

Egkomi

/

Άλλα

/

Υπεύθυνη/νος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων / HR ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ

Υπεύθυνη/νος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων / HR ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ

€1.00

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
• Εως 35 ετών
• Απόφοιτη/τος σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Άριστη γνώση Ελληνικών γραπτώς και προφορικώς
• Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών με στόχο τη συνεχή βελτίωση της βαθμολογίας των προσφερόμενων υπηρεσιών
• Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
• Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
• Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
Προσφέρονται:
• Ανταγωνιστικές αμοιβές με extra bonus
• Φιλικό και σύγχχρονο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
• Εκπαίδευση και πιστοποίησης
Στις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο οι επιλεγμένοι που είναι άμεσα διαθέσιμοι για συνέντευξη θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.
Βιογραφικά στέλνονται μόνο στο info.publicrelationscc@gmail.com
...Read more
Egkomi

i********************c@g*******m