Βοήθεια
Αρχική Σελίδα

/

Egkomi

/

Άλλα

/

Υπεύθυνος Λειτουργός Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Υπεύθυνος Λειτουργός Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Υπεύθυνος Λειτουργός Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Η εταιρείας μας , με κεντρικά γραφεία στην Λευκωσία και στην Λάρνακα ζητά άτομο για να αναλάβει την θέση του Λειτουργού Κοινωνικών Δραστηριοτήτων. Η θέση αφορά την Λευκωσία.
Καθήκοντα
1. Δημιουργία στρατηγικής επικοινωνίας και κοινωνικών δραστηριοτήτων της εταιρείας μας
2. Διαχείριση διάφορων φορέων και μέσων διαφήμισης
3. Ανάπτυξη υλικού και ιδεών για την σωστή επικοινωνία και πωλήσεων
4. Ανάπτυξη πελατολογίου ανάλογα με τους ρυθμούς της εταιρείας
Προσόντα
1. Άμεσα διαθέσιμα άτομα
2. Κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή τεχνικής σχολής
3. Κάτοχο διπλώματος για παρακολούθηση σεμιναρίων στις Δημόσιες Σχέσεις θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
4. Εύκολα εκπαιδεύσιμο άτομο
5. Εξαιρετική γνώση Ελληνικής γλώσσας
6. Μερική γνώση Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
7. Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες
8. Ικανότητες διοίκησης και δημοσίων σχέσεων
9. Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Παροχές
• Εργασία σε σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
• Ευκαιρίες επαγγελματικής και οικονομικής ανέλιξης
• Εκπαίδευση από καταξιωμένα στελέχη στον τομέα του Management
• Προοπτικές προαγωγής σε ανώτερες θέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι για συνάντηση θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στο hrdepartmentnewposition@gmail.com το αργότερο μέχρι τις 17/4.
...Read more
Egkomi

h*********************n@g*******m