Βοήθεια
Αρχική Σελίδα

/

Nicosia

/

Άλλα

/

Άμεση στελέχωση τμημάτων (Deadline 2/4)

Άμεση στελέχωση τμημάτων (Deadline 2/4)
Εταιρεία με έδρα των γραφείων της στην Λευκωσία, αναζητά άτομα, για να στελεχώσει το τμήμα Sales & Marketing, συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση του Marketing Plan της εταιρείας, στη διαχείριση των Projects & την προβολή των brand names μεγάλων εταιρικών πελατών της, έχοντας παράλληλα κατάρτιση για τις απαιτήσεις της θέσης από εξειδικευμένα στελέχη.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

* Ανάπτυξη & υλοποίηση στρατηγικών Marketing, βάση των στόχων της εταιρείας
* Παρακολούθηση, αξιολόγηση & προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς
* Διεύρυνση πωλήσεων
* Συμμετοχή στο σχεδιασμό & στην επίτευξη των στόχων Πωλήσεων σε συνεργασία με Διοικητικά στελέχη
* Εκπαίδευση συνεργατών

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

* Ευέλικτο ωράριο
* Ολοκληρωμένη προετοιμασία - κατάρτιση από εξειδικευμένα στελέχη
* Αξιόλογο πακέτο αποδοχών με επιπλέον αμοιβές βάση δυνατοτήτων
* Δημιουργικά ανταγωνιστικό περιβάλλον
* Δυνατότητα ανέλιξης σε ανώτερα τμήματα της εταιρείας μας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

* Κατόχοι Πτυχίου (σπουδές σε τομείς Marketing / Οικονομικών / Διοίκησης θα εκτιμηθούν θετικά)
* Καλή γνώση της αγγλικής και εξαιρετική γνώση της ελληνικής γλώσσας
* Ευχέρεια επικοινωνίας
* Οργανωτικότητα
* Ικανότητα γρήγορης προσαρμογής
* Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις θα εκτιμηθεί
*Άμεση διαθεσιμότητα

(Η θέση ΔΕΝ αφορά telemarketing, διανομή φυλλαδίων)

Για τους υποψήφιους που θα επιλεγούν ώστε να κανονιστεί συνάντηση για συνέντευξη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Αποστολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση : vacanciesniccy@gmail.com με θέμα : pesposa
...Read more
Nicosia

v************y@g*******m