Βοήθεια
Αρχική Σελίδα

/

Agios Athanasios

/

Άλλα

/

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ—LPG ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ—LPG ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

€1.00

Το πρόγραμμα περιγράφει όλα όσα αφορούν τις εγκαταστάσεις υγραερίου, τους Κανονισμούς -Κώδικες Πρακτικής για το Υγραέριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ,τις Συσκευές Υγραερίου-Λέβητες, Τζάκια Υγραερίου, Μαγειρικές Εστίες- Cookers, Φούρνους Υγραερίου, κλπ.

Επίσης περιλαμβάνει την πλήρη Μελέτη των Εγκαταστάσεων με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς, για το μέγεθος των Δεξαμενών και Κυλίνδρων Υγραερίου, των Οργάνων , Ρυθμιστών πιεσης, των Διαστάσεων των σωλήνων, των απαιτουμένων απο το Τμήμα Επιθεωρησης Φάκελλο για τις εγκασταστάσεις, τα Επιτρεπόμενα Υλικά , τις Αποστάσεις Ασφαλείας Εγκατάστασης Δεξαμενών και Κυλινδρων, τους απαραίτητους Ελέγχους Αντοχής και Στεγανοποίησης των Διασωληνώσεων κλπ.που απαιτείται απο το Τμήμα Επιθεωρησης Εργασίας.

Βασικά με την παρακολούθηση του προγράμματος αυτού, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του και κυρίως θα είναι σε θέση να εγκαταστούν Εγκαταστάσεις και Συσκευές Υγραερίου με Ασφάλεια, Οικονομική Λειτουργία και συμφωνα με τον
« Κωδικα Πρακτικής Για το Υγραεριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του 2011».

Η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού, θα βοηθήσει στην εκδοση Άδειας Εγκαταστάτη Υγραερίου, απο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, βάσει των Κανονισμών που ετοίμασε, όταν τεθούν σε ισχύ.

Επίσης οι Τεχνικοί Υγραερίου που είναι και Τεχνικοί Κεντρικών Θερμάνσεων ή/και Υδραυλικών, θα μπορούν να Πιστοποιηθούν στις ειδικότητες αυτές, μέσω της ΑνΑΔ και μέσω της Πιστοποίησης αυτής, θα είναι και Πιστοποιημένοι Τεχνικοί και για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου. Το παρόν πρόγραμμα για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου, καλύπτει τα θέματα του Υγραερίου που περιλαμβάνονται στην Αξιολόγηση στα Πρότυπα της ΑνΑΔ, που θα εξεταστούν για την Πιστοποίηση τους.
...Read more
Agios Athanasios

k****y@g*******m