Βοήθεια
Αρχική Σελίδα

/

Ypsonas

/

Άλλα

/

Μαθήματα Εκπαιδευτική Ρομποτικής

Μαθήματα Εκπαιδευτική Ρομποτικής

€20.00

Δάσκαλος (κάτοχος ΜΑ) στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και υποψήφιος διδάκτορας στο αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής παραδίδει μαθήματα Ρομποτικής σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου.
Τα μαθήματα ρομποτικής ακολουθούν το μοντέλο εκπαίδευσης STEM. Ο όρος STEM (Sience, Technology, Engineering and Mathematics) είναι το ακρωνύμιο για τα αντικείμενα που αναφέρονται στη Φυσική, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενοποιεί όλες αυτές τις θεματικές περιοχές ώστε οι μαθητές να έχουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη και όχι κατακερματισμό της γνώσης.
Ένοιες και γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται:
Φυσική (κίνηση, τριβή, ενέργεια)
Μαθηματικά (γεωμετρία, αναλογίες, μετρήσεις, περίμετρος, εμβαδόν, κλάσματα κ.α.)
Μηχανική (κατασκευή, συναρμολόγηση, ευστάθεια κ.α.)
Προγραμματισμός (προγραμματιζόμενοι αισθητήρες, λογική αλγορίθμου, ψηφιακή νοημοσύνη κ.α.)
 
Τηλ. επικοινωνίας: 99745088
...Read more
Ypsonas

+357*****088

Call seller