Βοήθεια
Αρχική Σελίδα

/

Limassol

/

Άλλα

/

Μαθήματα Ειδικής Εκπαίδευσης!

Μαθήματα Ειδικής Εκπαίδευσης!

Δασκάλα (κάτοχος ΜΑ) στην Ειδική/Ενιαία Εκπαίδευση, αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις και μαθήματα του δημοτικού.
Προσφέρονται:
- Ενισχυτική Διδασκαλία
- Στήριξη και ενίσχυση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες
 
 
Προσιτά και ευέλικτα πακέτα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή.
Ειδικές τιμές για αδέλφια!

Τ: 99 585 592
Ε: aristidousoulla@gmail.com
...Read more
Limassol

Soulla Aristidou

Επιβεβαιωμένο με